BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden Duyurulur

Lejyoner hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu bir bulaşıcı hastalık olup hastalıkla ilgili çalışmalar, 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi (Mart 2016)'ne göre yürütülmektedir. Adı geçen yönetmeliğin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4.maddesinde konaklama birimi "Yataklı sağlık kurum ve kuruluşları turizm, rekreasyon amaçlı hizmet veren yerler (Oteller, moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama birimleri, kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri, konaklamalı gemiler (yolcu gemileri), büyük alışveriş merkezleri, suyun bulunduğu veya kullanıldığı halkın ortak kullanımına açık rekreasyonel alanlar.) ve/veya vaka ile ilişkili yerleri" olarak tanımlanmıştır.

Adı geçen yönetmeliğe istinaden Müdürlüğünüze bağlı olarak faaliyet gösteren tüm turizm belgeli ve belgesiz tesislerde "Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi" belgesi almış en az bir çalışan bulundurulması gerekmektedir. Konu ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında (https://boluism.saglik.gov.tr) duyurular kısmında açılan eğitim tarihi 08 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş olup, son başvuru tarihi 19 Nisan 2024 olarak düzenlenmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.