BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sulak Alanlar

Bolu Yeniçağa Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan

Batı Karadeniz Havzasında yer alan Yeniçağa Gölü, 25.12.2014 tarihinde Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak onaylanmıştır. Yeniçağa Gölü'nün havza alanı 145 km2, tescillenen sulak alan sınırı 8224 ha olup, göl alanı 263,65 ha'dır. Gölün ortalama derinliği 5 m'dir. Yeniçağa Gölü, ülkemizdeki 184 önemli kuş alanından biridir. Alanda 217 kuş türü tespit edilmiştir. 27'si su kuşu, 14'ü yırtıcı, 56'sı ötücü olmak üzere, alan ve çevresinde 97 kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Her yıl düzenli olarak alanda kuluçkaya yatan turna, şah kartal, akkuyruklu kartal ile yine göl çevresinde kuluçkaya yatan üveyik ve bıldırcın kılavuzu alanın kuşlar bakımından önemini artıran diğer kuş türleridir. Gölde yaşayan 6 balık türünden siraz balığı ve tatlı su kefali ülkemize endemiktir.
yeniçağa gölü1.jpg
Yeniçağa Gölü ülkemizde amatör balıkçılığının en yoğun olarak yapıldığı alanların başında gelmektedir. Sulak alanının izlenmesine yönelik olarak 2 adet manzara seyir noktası belirlenmiştir. Bu seyir noktalarından alanın genel topoğrafik yapısı, yaban hayvanları ve bölgeye özgü kuş türleri izlenmektedir.  Kuş, bitki ve kelebek gözlemciliği, Foto safari, Tabiat Yürüyüşü, Bisiklet Turları, Sportif Olta Balıkçılığı, Su Sporları, Kuş Gözlemciliği vb. etkinlikleri yapabilecekleri ideal alandır.


Yeniçağa Gölü Kuş Gözlemevi foto.F.Karaduman.JPG

Alanda kuş gözlem evi ve yüzer iskele bulunmaktadır.

yeniçağa gölü2.jpg

yeniçağa gölü3.jpg

yeniçağa gölü4.jpg