BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sürdürülebilir Turizm SertifikasıSÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASI

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İlgili kuruluşu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile iş birliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, küresel ölçekte kabul gören ve turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum süreci çerçevesinde, Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde, turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı (TR-I) başlatılmıştır.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı (TR-I) aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Türkiye çapında turizm sektörü tarafından uygulanan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Kriterleri sertifikasyonu için temel teşkil eder.
 • Kriterler, her büyüklükteki işletmenin daha sürdürülebilir olması için temel yönergeler olarak hizmet eder ve işletmelerin Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmasını amaçlar.
 • Türk toplumunun, ziyaretçilerin, sektörün ve turizm yatırımcılarının sürdürülebilir turizm ilke ve uygulamaları konusunda farkındalığını artırmaya yardımcı olur.
 • Sürdürülebilir turizm sağlayıcılarını tanımak için etkili tanıtım ve pazarlamaya yönelik bir çerçeve olarak hizmet verir.
 • Sürdürülebilir turizm ve çeşitli çevre etiketleri çerçevesinde Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’ndan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilir turizm politikalarını, uygulamalarını ve gerekliliklerini geliştirmek için hükümet, sivil toplum, akademi ve özel sektör iş birliğine yönelik temel bir yaklaşım ve çerçeve belirler.
 • Üniversiteler ve turizm okulları gibi eğitim-öğretim kurumlarına temel esaslar sunar.
 • Sektöre ve yatırımcılara sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik edecek şekilde liderlik eder.
 • Büyüyen dünya turizm pazarında kriterler, sürdürülebilir turizm ürünleri çerçevesinde Türkiye’nin rekabetçiliğini artırarak daha fazla pazara erişim imkanı sağlamaya yardımcı olur, hem ziyaretçiler hem de seyahat acenteleri için sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimseyen işletmelerin seçiminde rehberlik sağlar.

Bu program sayesinde ülkemizdeki konaklama tesislerinin verdiği hizmet kalitesinin dünya standartlarına taşınması, uluslararası pazara hitabet gücünün artırılması, yurtdışından daha fazla turist çekilebilmesi hedeflenmekte, bu çalışmalar sonucunda dünya çapındaki büyük tur operatörleri ve seyahat acentelerinden ülkemize çok daha fazla turun yönlendirilmesi ve turist akışının sağlanması planlanmaktadır.

Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama kriterleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için;  
https://tga.gov.tr/surdurulebilir-turizm-programi/
 adresini ziyaret edebilir ya da aşağıda yer alan linklere tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürdürülebilir Turizm Programı
Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri

Sürdürülebilir Turizm Programı Yetkili Firmalar

Program dahilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi olan ve ruhsat tarihinden dolayı bu iki belgesi de henüz olmayıp başvuru aşamasında olan tüm konaklama tesislerinin (kamu misafirhaneleri hariç) herhangi bir oda/yatak kapasite limiti olmaksızın 31.12.2023 tarihine kadar Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alması zorunlu hale getirilmiştir.

Verilen süre zarfında belgelerini almayan tesisler hakkında Bakanlığımızca 2634 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı; sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlık altında düzenlenmiş olup ilk aşamada tesislerin aşağıdaki 14 kritere uyum sağlaması gerekmektedir: Bunlar;

 1. Sürdürülebilirlik yönetim sistemi
 2. Yasal uyum
 3. Raporlama ve iletişim
 4. Personel katılımı
 5. Müşteri deneyimi
 6. Herkes için erişimi
 7.  Yerel/Bölgesel satın alma
 8. Kültür ve mirasın sunulması
 9. Çevreye duyarlı satın alma
 10. Verimli satın alma
 11. Enerji tasarrufu
 12. Su tasarrufu
 13. Atık su
 14. Katı atık

EK-1 Sürdürülebilir Turizm Programi 1.Asama Kriterleri.pdf
EK-2 Surdurulebilir Turizm Programi 1. Asama El Kitabi.pdf

Yapılacak denetimler sonrasında program kriterlerine uyum sağladığı belirlenen tesislerin belge işlemleri kısa süre içinde tamamlanırken, uyum sağlamadığı belirlenen tesislerin eksikleri tespit edilerek bu eksikleri tamamlamaları için kendilerine 30 ila 90 gün aralığında bir süre tanınacak ve eksiklerin tamamlanmasından sonra yapılacak olan 2. denetim ile belgelendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.