BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Duyurular

BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ VE

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İŞBİRLİĞİYLE “CUMHURİYETİN 100. YILI” ŞİİR YARIŞMASI
CUMHURİYETİN 100. YILI ŞİİR YARIŞMASI.png

 

Genel Şartlar

 • Yarışma şiir alanında yapılacaktır. Yarışmaya amatör ve profesyonel her şair (bir) eserle başvurabilir. Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.
 • Konu "serbest" olup, eserler, Türk dili ve imla kurallarına uygun olacaktır.
 • Yarışmaya katılan eser (şiir) kişiye ait, kısmen dahi olsa herhangi bir yerden alıntılanmamış, daha önce hiçbir yerde (internet ortamı da dahil) yayınlanmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılanlar, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eserlere hiçbir şekilde basılması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini belirten yazılı ve imzalı Ek- V deki belgeyi ve eseri (iktm14@ktb.gov.tr)’ye posta ile göndermek veya şahsen elden teslim etmekle yükümlüdürler. Katılım şartlarının herhangi bir maddesine aykırılığın tespit edilmesi durumunda, söz konusu eser yarışma dışı bırakılır ve dağıtılmış ödüller geri alınır.
 • Eserler, bilgisayarla A4 kâğıdına 12 punto ile tek satır aralıklı yazılacak ve 5 nüsha olarak gönderilecektir. Eserin Word formatında hazırlanmış CD' ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Yarışmacılar eserlerini belirtilen iletişim adresine iadeli taahhütlü PTT/Kargo posta ile göndermek ve şahsen elden teslim etmekle yükümlüdürler. (Belirtilen süreden sonra gelen PTT/Kargo postaların gecikmelerinden katılımcı sorumludur ve geciken postalar yarışmaya kabul edilmeyecektir.)
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde veya herhangi bir sayfasında eserin kime ait olduğunu gösteren herhangi bir bilgi olmayacaktır. Metnin üzerinde ve CD'nin üzerinde sadece rumuz yazılacaktır.
 • Bu şekilde hazırlanan eser bir zarfın içine konulacak ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Daha sonra başka bir zarfın içine CD ve Ek-1 belgesi konulacak ve bu iki zarf başka bir zarfın içine konulup üzerine katılımcının rumuzu yazılıp yazışma adresine gönderilecektir ya da elden teslim edilecektir. Şiir dalında yarışmaya katılacak olan yarışmacılar, bu işlemi zarflara koyup gönderecek, ya da elden teslim edeceklerdir.
 • Yarışma için teslim edilen veya posta ile gönderilen şiir metinleri eser sahiplerine iade edilmeyecektir.
 • Yarışmacılar bütün genel ve özel şartları kabul etmiş sayılır.
 • Seçici kurulun verdiği kararlar kesin olup tüm katılımcılar seçici kurulun kararlarını kabul etmeyi taahhüt ederler.
 • Düzenlenen yarışmaya seçici kurul ve düzenleme kurulu üyelerinin kendileri, eşleri, çocukları ve birinci dereceden yakınları katılamaz.


ÖZEL ŞARTLAR:

Şiir yarışması için Özel Şartlar

 

 1. Yarışmacılar 1 (Bir) şiirle katılabileceklerdir.

   

 2. Şiirlerde biçim olarak bir sınırlama yoktur. Yarışmacı şiirini istediği vezin türünde ya da serbest tarzda yazabilecektir.

   

 3. Şiir serbest konulu ve en fazla 2 (iki) A4 sayfası (12 punto) standart bir yazı karakteriyle ile sınırlandırılmıştır.

   

 4. Seçici Kurul'un uygun bulması hâlinde ödül sahibi yarışmacı eserini okuyabilecektir.

 

SEÇİCİ KURUL

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kadrolarından İstifade edilecektir.

 

 

 

Her yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur.

Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.

 

ŞİİR YARIŞMASI ESER KATILIM DİLEKÇESİ

 

ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Şiir Yarışmasına gönderdiğim eser dosyası ekte olup, değerlendirilmek üzere………………………… rumuzu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.

Şiir yarışması şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

 

 

 

……/……/2023

ESER SAHİBİ ADI SOYADI

İMZA

 

 

 

 

ESER SAHIBININ RUMUZU:

ESER SAHIBININ ADRESI    :

T.C. KİMLİK NUMARASI     :

E-POSTA                                 :

TELEFON                               :


ŞİİR YARIŞMASI ESER KATILIM DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESERLERİN TESLİMİ

 

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini, kendileri veya bir yakınları aracılığıyla Büyük Cami Mahallesi Stadyum Caddesi Kültür Sitesi No:2 Merkez/ BOLU adresine elden teslim edecekler veya postayla göndereceklerdir. Ancak postayla yada başka yollarla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda Müdürlüğümüz sorumluluk kabul etmez.

YARIŞMA TAKVİMİ

 

1-Bu şartnamenin yayınlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard, haber, vs. gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu 28.08.2023 tarihten itibaren yarışma başlayacaktır.

2- Başvuruların bitiş zamanı29.09.2023 saat:17.30’dur.

 

3-Sonuçların açıklanması ve ödül törenleri:

 

Yarışmaya gönderilen eserler arasında seçici kurul tarafından ön elemeyi geçen eserler 20.10.2023 günü basın ve internet yoluyla duyurularak, derece alan eserler ise 29.10.2023 tarihinde basın ve internet yoluyla duyurulacak, aynı gün ödül töreni yeri ve tarihi kazanan eser sahipleri kamuoyuna duyurulacaktır.

 

KATILIM FORMU TEMİNİ

(iktm14@ktb.gov.tr) Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyük Cami Mahallesi Stadyum Caddesi Kültür Sitesi No:2 BOLU

Hafta İçi:  08.30 / 17:30

 

ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

1’inciye 10.000 TL

2'nciye    5.000 TL

3’ncüye   2.500 TL

 

1 Mansiyon Ödülü (Kol Saati)

 

KATILIM ŞARTLARI

 

1-Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Eylül 2023 olup, bu tarihten sonra gelecek olan eser dosyaları kabul edilmeyecektir.

2-Yarışmaya, yayınlanmamış bir şiir ile yurt içi ve yurt dışından 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel herkes katılabilir. (Düzenlenen yarışmaya seçici kurul düzenleme kurulu üyelerinin kendileri, eşleri, çocukları ve birinci dereceden yakınları katılamazlar) bunun yanı sıra 18 yaş üzeri herkes katılabilir.

3-Yarışma eserlerinde konu serbesttir. Eserlerin içeriği milli ve manevi değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan dil, Türkiye Türkçesi olacaktır.

4- Her yarışmacı, eser dosyasını, bilgisayarla 12 punto ile A4 kağıdına 5 nüsha olarak gönderecektir. Ayrıca eser dosyası, Word formatında hazırlanmış kağıd baskı ve CD ye yüklenmiş olarak gönderilecektir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar esere ait dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir ya da elden teslim etmelidir.

5-Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine rumuz yazılacaktır.

6- Yarışmacılar; kullandıkları rumuzu, fotoğraflı özgeçmişlerini, adres, e-posta ve telefon bilgilerini içeren bir belgeyi üzerine sadece rumuzlarını yazdıkları kapalı zarf içinde göndereceklerdir.

7-Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.

8-Yarışmada derece alan şiirler, yazarın ismi belirtilerek kitap haline getirilebilir, tanıtım amaçlı olarak takvim, ajanda, ilan afiş ve broşürlerde kullanılabilir. Şiir ve Öykü sahibi bu durumda herhangi bir hak iddia edemez.

9-Seçici Kurul üyelerinden birisi değerlendirme toplantısına katılmadığı durumda, yedek üyeler sırasıyla davet edilir asıl üye gelince yedek üyenin görevi biter.

10-Şartnamede belirtilmeyen konularda Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Seçici Kurul'un ortak kararı geçerlidir.

11-Yarışmada ön elemeye kalan eserler 20 Ekim 2023 tarihinde açıklanacaktır.

12- Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-I belgeyi Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne göndermekle /vermekle yükümlüdür.

13-Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.

14- Şiirlerin ve öykülerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

ŞİİR YARIŞMASI ESER KATILIM DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASI İÇİN SON TARİH 31.12.2023

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İlgili kuruluşu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile iş birliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, küresel ölçekte kabul gören ve turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum süreci çerçevesinde, Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde, turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı (TR-I) başlatılmıştır.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı (TR-I) aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Türkiye çapında turizm sektörü tarafından uygulanan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Kriterleri sertifikasyonu için temel teşkil eder.
 • Kriterler, her büyüklükteki işletmenin daha sürdürülebilir olması için temel yönergeler olarak hizmet eder ve işletmelerin Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmasını amaçlar.
 • Türk toplumunun, ziyaretçilerin, sektörün ve turizm yatırımcılarının sürdürülebilir turizm ilke ve uygulamaları konusunda farkındalığını artırmaya yardımcı olur.
 • Sürdürülebilir turizm sağlayıcılarını tanımak için etkili tanıtım ve pazarlamaya yönelik bir çerçeve olarak hizmet verir.
 • Sürdürülebilir turizm ve çeşitli çevre etiketleri çerçevesinde Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’ndan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilir turizm politikalarını, uygulamalarını ve gerekliliklerini geliştirmek için hükümet, sivil toplum, akademi ve özel sektör iş birliğine yönelik temel bir yaklaşım ve çerçeve belirler.
 • Üniversiteler ve turizm okulları gibi eğitim-öğretim kurumlarına temel esaslar sunar.
 • Sektöre ve yatırımcılara sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik edecek şekilde liderlik eder.
 • Büyüyen dünya turizm pazarında kriterler, sürdürülebilir turizm ürünleri çerçevesinde Türkiye’nin rekabetçiliğini artırarak daha fazla pazara erişim imkanı sağlamaya yardımcı olur, hem ziyaretçiler hem de seyahat acenteleri için sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimseyen işletmelerin seçiminde rehberlik sağlar.

Bu program sayesinde ülkemizdeki konaklama tesislerinin verdiği hizmet kalitesinin dünya standartlarına taşınması, uluslararası pazara hitabet gücünün artırılması, yurtdışından daha fazla turist çekilebilmesi hedeflenmekte, bu çalışmalar sonucunda dünya çapındaki büyük tur operatörleri ve seyahat acentelerinden ülkemize çok daha fazla turun yönlendirilmesi ve turist akışının sağlanması planlanmaktadır.

Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama kriterleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için;  
https://tga.gov.tr/surdurulebilir-turizm-programi/
 adresini ziyaret edebilir ya da aşağıda yer alan linklere tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürdürülebilir Turizm Programı
Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri

Sürdürülebilir Turizm Programı Yetkili Firmalar

Program dahilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi olan ve ruhsat tarihinden dolayı bu iki belgesi de henüz olmayıp başvuru aşamasında olan tüm konaklama tesislerinin (kamu misafirhaneleri hariç) herhangi bir oda/yatak kapasite limiti olmaksızın 31.12.2023 tarihine kadar Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alması zorunlu hale getirilmiştir.

Verilen süre zarfında belgelerini almayan tesisler hakkında Bakanlığımızca 2634 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı; sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlık altında düzenlenmiş olup ilk aşamada tesislerin aşağıdaki 14 kritere uyum sağlaması gerekmektedir: Bunlar;

 1. Sürdürülebilirlik yönetim sistemi
 2. Yasal uyum
 3. Raporlama ve iletişim
 4. Personel katılımı
 5. Müşteri deneyimi
 6. Herkes için erişimi
 7.  Yerel/Bölgesel satın alma
 8. Kültür ve mirasın sunulması
 9. Çevreye duyarlı satın alma
 10. Verimli satın alma
 11. Enerji tasarrufu
 12. Su tasarrufu
 13. Atık su
 14. Katı atık

EK-1 Sürdürülebilir Turizm Programi 1.Asama Kriterleri.pdf
EK-2 Surdurulebilir Turizm Programi 1. Asama El Kitabi.pdf

Yapılacak denetimler sonrasında program kriterlerine uyum sağladığı belirlenen tesislerin belge işlemleri kısa süre içinde tamamlanırken, uyum sağlamadığı belirlenen tesislerin eksikleri tespit edilerek bu eksikleri tamamlamaları için kendilerine 30 ila 90 gün aralığında bir süre tanınacak ve eksiklerin tamamlanmasından sonra yapılacak olan 2. denetim ile belgelendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
 


kadına siddet.jpg

kadın_pankart_ONAY-001.jpg 

Enerji haftası.jpeg
Enerji Verimliliği (2).jpeg
ev.jpg
Enerji Verimliliği (2).jpg
Enerji Verimliliği (3).jpg


 


YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI BASİT ÇADIRLI KAMP İŞLETMECİLİĞİ HAKKINDA DUYURU

 Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları İçin Tıklayınız 


Hukumlu Kampanyasi.png

  TURİZM BELGESİ BAŞVURULARI

 

Bakanlığımıza yapılan / yapılacak Turizm İşletmesi veya Yatırımı Belgesi talepleri sadece

adresli e-Devlet hizmeti üzerinden alınmaktadır. Bakanlığımız ve Müdürlüğümüze yapılacak olan fiziksel başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuruların e-Devlet hizmeti üzerinden nasıl yapılacağı ve yapılan başvuruların nasıl takip
edileceğine ilişkin yardım dökümanı içinTIKLAYINIZ
2023 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA

YARDIM BAŞVURULARI

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

 

2022 yılında yardımdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin

 • proje yardımları için en geç 21.10.2022
 • uygulama yardımları için ise en geç 06.01.2023 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca 2023 yılına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi 30.12.2022 olarak belirlenmiştir.

 

Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi),

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösteren güncel tapu kaydı),

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında),

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname.

 

Uygulama yardımı başvuruları için istenen belgeler;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi),

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri) (Basılı veya taranmış olarak CD ortamında),

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyon maliyetlerine ilişkin)

h) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında).

 

Toplu yardım başvuruları için istenen belgeler;

a) İlgili yerel idare tarafından korunması/sağlıklaştırması yapılacak sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan ve toplu yardım kapsamında başvuruda bulunulacak her bir taşınmaz kültür varlığına ait (yardımın konusuna göre yukarıda belirtilen belgelerden oluşan) başvuru dosyaları,

b) Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin muvafakatnameleri ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların muvafakatnameleri,

ç) Yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların bulunmaması halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar ,

d) Toplu yardım başvurusunda bulunulan alanda yürütülmesi planlanan projeye ilişkin Belediye Meclisi Kararı,

e) Proje alanının, alanda bulunan tüm tescilli yapıların, proje kapsamındaki tescilli ve tescilli olmayan yapıların belirtildiği 1/1000 veya 1/500 ölçekli harita.

 
Staj basvuru.jpg

Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri olan TURİZM DANIŞMA, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ve HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ'nde ücretsiz staj yapmak isteyenlerin staj başvuru formu çıktısını alarak, istenen belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir. 
  
STAJ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ