BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm İşletmesi ve Turizm Yatırım Belgesi Başvuruları (e-Devlet)

    belgeli işletmeler kapak.png     Turizm İşletmesi Belgeli Tesisler için tıklayınız.

*Liste periyodik olarak güncellenmektedir. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri belirtilmiştir.

** Veriler; Bakanlığımız  TURİZM İSTATİSTİKLERİ SİSTEMİ 'nden temin edilmektedir.


TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 
01.06.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca 01.09.2019 tarihinden itibaren yapılacak başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır.


TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ İŞLEMLERİ için tıklayınız.

(e-Devlet Bağlantısı)(Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Talebi için de bu bağlantı kullanılmalıdır)

Başvuru işlemlerine ilişkin yardım dokümanı için tıklayınız.

Turizm Yatırımı Belgesi”, “Turizm İşletmesi Belgesi” veya “Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi”  alınması talebiyle yapılan ilk başvurularda bir defaya mahsus olmak üzere 5.000TL(beşbintürklirası) başvuru ücretinin Ziraat Bankası, Ankara Kamu Kurumsal Şubesine, 

TTBİS-TURİZM
TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile,
TTBİS-TURİZM
TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile,
TTBİS-TURİZM
TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile,
-
TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile,
-
TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile,
-
TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile,
-

 TTBİS-TURİZM TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile, internet veya diğer bankalardan yapılacak işlemlerde TR350001001745034831705539 Iban no’lu hesaba girişimci adına yatırılarak makbuz örneğinin e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Lütfen başvuru yaparken sadece gerekli evrakı dosya muhteviyatında bulundurunuz. İlgili yönetmelik ve bağlı tebliğ'de belirtilen evrak dışında herhangi bir belge dosyaya eklemeyiniz.

2023 Yılı Belge, Plaket, Başvuru Ücretleri ve Müessese Harçları (Bilgilendirme amaçlıdır. Bakanlıkça istenilmeden yatırılmamalıdır.)


MEVZUAT

- Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ >  Başvuru yapmak için e-Devlet bağlantısındaki "Belgeli Tesis Başvurusu" alanı, daha sonra Belge Talep Türlerinden "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Talebi" seçilmelidir.

- 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

- Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

- Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)

- Genelge:2019/2 (2634 Sayılı Yasa ve İkincil Mevzuatının İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar)


BAŞVURU ADRESİ:
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Tel : +90 312 470 71 21
Fax: +90 312 212 83 85